Cho thuê xe

Cho thuê xe

cho thuê xe

Kỷ Nguyên Travel cung cấp dịch vụ cho thuê xe từ 4 - 50 chỗ ngồi theo các tuyến đường. Chi tiết bảng giá như sau

STTTuyến đườngKmT. giangiá không bao gồm 10% VAT.     
        4-7s 16s 29s 35s 45s Universe
        6,500 8,500 12,000 15,000 18,500 20,000
1 Đón hoặc Tiễn SB (trong tour)   3 hours 500,000 500,000 1,000,000 1,300,000 1,600,000 1,800,000
2 Đón hoặc Tiễn SB (ngòai tour)   4 hours 500,000 600,000 1,200,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
3 City 1/2 ngày   3-4 hours 800,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000
4 City 01 ngày (trong tour)   6-8 hours 1,100,000 2,000,000 2,400,000 2,800,000 3,200,000 3,500,000
5 City 01 ngày (ngoài tour)   6-8 hours 1,300,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,800,000 4,000,000
6 Ăn tối (trong tour)   3 hours 500,000 600,000 700,000 800,000 1,200,000 1,500,000
7 Ăn tối (ngoài tour)/Bình Quới   3 hours 700,000 900,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
8 Ngoài giờ   1 hours 80,000 100,000 150,000 180,000 200,000 220,000
9 Sgn-Cuchi-Sgn 150 5 hours 1,000,000 1,200,000 1,800,000 2,000,000 2,500,000 2,800,000
10 Sgn-Cuchi-Sgn (Bến Dược) 180 1N 1,100,000 1,300,000 1,900,000 2,000,000 2,600,000 2,900,000
11 Sgn-Tayninh-Cuchi-Sgn 280 1N 1,600,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,200,000
12 Sgn-Cái Bè-Sgn 250 1N 1,300,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,200,000
13 Sgn-Mytho-Sgn 180 1N 1,400,000 1,700,000 2,400,000 2,600,000 3,200,000 3,500,000
14 Sgn-Mytho-Dong Tam-Sgn 190 1N 1,500,000 1,800,000 2,600,000 2,800,000 3,400,000 3,800,000
15 Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn 300 1N 1,600,000 2,300,000 3,000,000 3,300,000 4,500,000 5,500,000
16 Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn 380 2N 2,200,000 3,500,000 5,000,000 5,800,000 7,000,000 7,500,000
17 Sgn-Binh Châu-Sgn 340 1N 1,800,000 2,800,000 3,500,000 3,800,000 5,200,000 6,200,000
18 Sgn-Binh Châu-Sgn 420 2N 2,100,000 3,500,000 5,500,000 5,800,000 7,500,000 8,200,000
19 Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn 300 1N 2,000,000 2,500,000 3,500,000 4,000,000 5,000,000 5,500,000
20 Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn 350 2N 2,500,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 7,000,000 7,500,000
21 Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn 420 2N 2,800,000 3,200,000 4,500,000 5,500,000 7,500,000 8,000,000
22 Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn 520 3N 3,800,000 4,000,000 5,500,000 6,500,000 8,500,000 9,000,000
23 Sgn-Chaudoc-Sgn 600 2N 3,500,000 3,800,000 5,000,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000
24 Sgn-Cần Thơ-Chaudoc-Sgn 650 2N 3,800,000 4,200,000 5,500,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000
25 Sgn-Chaudoc-Sgn 750 3N 4,500,000 5,000,000 6,500,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000
26 Sgn-Phanthiet (01 chiều) 380 1N 2,500,000 3,000,000 4,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000
27 Sgn-Phanthiet-Mui Ne 480 2N 3,000,000 4,000,000 6,500,000 7,000,000 8,000,000 8,500,000
28 Sgn-Phanthiet - Mui Ne 600 3N 3,800,000 5,500,000 7,800,000 8,500,000 9,500,000 10,500,000
29 Madagui 440 2N 2,800,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 8,000,000
30 Sgn-Dalat-Sgn 750 2N 4,500,000 5,000,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000 11,000,000
31 Sgn-Dalat-Sgn 850 3N 5,000,000 6,000,000 9,500,000 10,500,000 12,500,000 13,000,000
32 Sgn-Dalat-Sgn 950 4N 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000 15,000,000
33 Sgn-Nhatrang-Sgn 1,000 2N 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000
34 Sgn-Nhatrang-Sgn 1,100 3N 6,000,000 8,000,000 11,000,000 12,500,000 13,500,000 15,500,000
35 Sgn-Nhatrang-Sgn 1,200 4N 7,000,000 9,000,000 12,500,000 13,500,000 15,500,000 17,000,000
36 Sgn-Dalat-Nhatrang-Sgn 1,250 4N 7,200,000 9,500,000 13,000,000 14,000,000 16,000,000 17,500,000
37 Sgn-BuonMathuot-Sgn 950 2N 6,500,000 7,500,000 9,500,000 10,000,000 13,000,000 14,000,000
38 Sgn-BuonMathuot-Sgn 1,050 3N 7,500,000 8,500,000 10,500,000 11,500,000 13,000,000 15,000,000
39 Sgn- CĐốc - Htiên- C Thơ 1,000 4N 6,500,000 8,000,000 9,500,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000
40 Sgn- Vlong - C Thơ - Thốt nốt 520 2N 4,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 10,000,000
41 Sgn- Rgiá CThơ- Strang - Cái bè 950 4N 6,000,000 6,700,000 9,000,000 11,000,000 14,000,000 15,000,000
42 Sgn - VLong - CThơ - Sdec - Xquyet 610 2N 4,200,000 4,600,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 11,000,000

 

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH KỶ NGUYÊN

KỶ NGUYÊN TRAVEL - 120A Trần Bình Trọng , Phường 2 , Quận 5 , Tp.HCM
VPĐD: 55 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, TPHCM
Điện thoại: 08.35030 770 - 08.35030 775 - 08.35030 058 - 08.35000 461
Fax: 08.6264 8377
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: 0907 181 182

Tour Nổi bậtKỶ NGUYÊN TRAVEL ON FACEBOOK